Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να δείτε μια μεγάλη ποικιλία από λουτρά και μπάνια με διάφορα υλικά όπως Γρανίτες, Μάρμαρα, Πωρόλιθους ή Φυσική Πέτρα. Η ΑΦΟΙ ΒΑΛΗ Ο.Ε. εκτός από την προμήθεια των πετρωμάτων μπορεί να αναλάβει τον σχεδιασμό καθώς και την κατασκευή του έργου.

Το υγρό στοιχείο και η πέτρα είναι αδιάρρηκτα δεμένα μεταξύ τους. Το νερό πηγάζει από την πέτρα. Για αυτό το και μάρμαρο αναδεικνύεται το πιο κατάλληλο υλικό για την διακόσμηση ενός μοντέρνου λουτρού.