ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΕΣ

Ο Τεχνογρανίτης συνθετικό χαλαζιακό πέτρωμα. Έχει μεγάλη σκληρότητα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός, με ελάχιστη απορροφητικότητα, ενώ δεν χρειάζεται την συντήρηση ενός φυσικού υλικού. Χρησιμοποιείται κυρίως σε επένδυση τοίχων, σε κουζίνες και τζάκια.
H Αφοί ΒΑΛΗ Ο.Ε. διαθέτει επίσης τους υψηλής ποιότητας τεχνογρανίτες των εταιρειών:
Silestoneusa , Hanstone και Coante